Fastighetsmäklarlagen i praktisk tillämpning
   
 
Författare:Zacharias Claude
Titel:Fastighetsmäklarlagen i praktisk tillämpning
Upplaga:2 uppl.
Utgivningsår:2001
Omfång:607 sid.
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9139105032
Ämnesord:Fastighetsrätt , Förmögenhetsrätt

SLUT på förlag
Nu har en kraftigt utökad och reviderad upplaga utkommit av denna handbok och kursbok. Syftet är att presentera en fullständig översikt över regelsystemet för fastighetsmäklaren där även jämförelser görs med tidigare lagstiftning.

I denna andra upplaga har Fastighetsmäklarnämndens, de allmänna domstolarnas och förvaltningsdomstolarnas praxis uppdaterats. Ett helt nytt kapitel omfattar Allmänna reklamationsnämndens verksamhet och dess avgöranden, eftersom den nämnden numera också prövar fgastighetsmäklarnas yrkesutövning. Även försäkringsfrågorna har fått ökad uppmärksamhet. Det finns också avsnitt om marknadsrätt, närståendebegreppet och konkurs.
 
  © 2017 Jure AB