Prop 2015/16:107 Informationsutbytesavtal med Förenade Arabemiraten
   
 
Titel:Prop 2015/16:107 Informationsutbytesavtal med Förenade Arabemiraten
Utgivningsår:2016
Omfång:23 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201516107
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2015/16:107
Ämnesord:Skatterätt

Pris: 43 SEK exkl. moms
I propositionen föreslås att riksdagen godkänner ett avtal mellan Sverige och Förenade Arabemiraten om utbyte av upplysningar i skatteärenden och att riksdagen antar en lag om detta avtal.

Avtalet om utbyte av upplysningar i skatteärenden utgör ett viktigt steg i regeringens strävan att bidra till en internationell finansiell ordning som grundas på transparens och effektivt informationsutbyte i skatteärenden. Avtalet utgör därmed ett viktigt medel för en effektiv skattekontroll.

Lagen föreslås träda i kraft den dag som regeringen bestämmer.
 
  © 2017 Jure AB