Lærebog i Obligationsret I
– Ydelsen, Beføjelser
   
 
Författare:Andersen Mads Bryde , Lookofsky Joseph
Titel:Lærebog i Obligationsret I – Ydelsen, Beføjelser
Upplaga:4 uppl.
Utgivningsår:2015
Omfång:554 sid.
Förlag:Karnov Group DK
ISBN:9788761937308
Ämnesord:Förmögenhetsrätt

Pris: 1160 SEK exkl. moms
Lærebog i obligationsret, bind I, præsenterer den almindelige obligationsrets regler om ydelsen, dens præstation og misligholdelse.

I erkendelse af det samspil, der består mellem dansk obligationsret, fremmed ret og de internationale harmoniseringsbestræbelser, inddrager forfatterne en række komparative indslag og synspunkter i deres fremstilling af den gældende obligationsret.

Bogen behandler følgende emner:

-Realydelser
-Pengeydelser
-Gensidighed, samtidighed og risiko
-Fælles problemstillinger
-Realkreditors beføjelser
-Pengekreditors beføjelser
-Aftaler om misligholdelsesbeføjelser
-Direkte krav
-Produktansvaret.

Nyt i 4. udgave
Denne 4. udgave tager højde for den lovgivning, retspraksis og litteratur, der er kommet til i de 5 år der er forløbet siden tredjeudgaven fra 2010 og frem til 1. juni 2015.
 
  © 2017 Jure AB