Variationer på ett obligationsrättsligt tema - Vänbok till Axel Adlercreutz
   
 
Författare:Gorton Lars , Nyström Birgitta
Titel:Variationer på ett obligationsrättsligt tema - Vänbok till Axel Adlercreutz
Utgivningsår:1998
Omfång:303 sid.
Förlag:Studentlitteratur
ISBN:918799805X
Typ av verk:Samlingsverk
Serie:Handelsrättslig skriftserie nr. 13
Ämnesord:Förmögenhetsrätt , Festskrifter

SLUT på förlag
Antologin Variationer på ett obligationsrättsligt tema innehåller ett antal uppsatser med syfte att illustrera spänningen mellan speciella kontraktsrättsliga regler och allmänna obligationsrättsliga principer. Här behandlas bl.a. obligationsrätten i det internationella perspektivet, ECP och unidroit principles, befraktningsrätt, avtalsrätten i Arbetsdomstolens praxis, avtalsrätt och skadeförsäkring, avtalsrätt och idrott, börsens inregistreringskontrakt och kollektivavtalet. Boken riktar sig både till praktiskt verksamma jurister och andra som kommer i kontakt med de nämnda avtalsområdena. Den har sin upprinnelse i en seminarieserie i samband med en doktorandkurs, och bör också kunna användas i utbildningssammanhang.
 
  © 2017 Jure AB