Prop. 2015/16:133 Förmedlingsavgifter vid kortbetalningar
   
 
Titel:Prop. 2015/16:133 Förmedlingsavgifter vid kortbetalningar
Utgivningsår:2016
Omfång:56 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201516133
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2015/16:133
Ämnesord:Förmögenhetsrätt , EU-rätt

Pris: 43 SEK exkl. moms
I denna proposition föreslås en ny lag med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om förmedlingsavgifter för kortbaserade betalningstransaktioner. Lagförslaget syftar till att anpassa svensk rätt till förordningen. Den nya lagen föreslås träda i kraft den 1 juli 2016.
 
  © 2017 Jure AB