Specialister på värdepappersmarknaden
– Kunskap för SwedSecs licensiering
   
 
Författare:Anjou Mattias , Oxenstierna Gabriel
Titel:Specialister på värdepappersmarknaden – Kunskap för SwedSecs licensiering
Utgivningsår:2016
Omfång:480 sid.
Förlag:Studentlitteratur
ISBN:9789144101439
Serie:Kunskap för Swedsecs licensiering
Ämnesord:Associationsrätt och värdepappersrätt

Pris: 605 SEK exkl. moms
Specialister på värdepappersmarknaden är en bok som ger kvalificerad kunskap om värdepappersmarknaden ur såväl finansekonomisk och juridisk som administrativ synvinkel. Den är särskilt framtagen för att passa dig som arbetar som specialist i finansbranschen, exempelvis som aktiemäklare, kapitalförvaltare, analytiker eller rådgivare inom corporate finance.

Boken ger insikter inom grundläggande finansiell ekonomi. Den behandlar flertalet förekommande värdepapper, deras viktigaste kännetecken, egenskaper och risker samt hur de hanteras och handlas på olika marknader. Kontoföring, clearing och avveckling behandlas utförligt. Andra centrala teman är portföljläran och dess praktiska implikationer. Den praktiska tillämpningen av de olika teorierna är central för framställningen. Boken ger vidare goda kunskaper om etik, lagar och regler för värdepappersmarknaden.

Specialister på värdepappersmarknaden är särskilt anpassad för studier inför Swedsecs licensieringstest för specialister, vilket innebär att den uppfyller Swedsecs kunskapskrav för specialister, inklusive tillkommande kunskapskrav till och med ÅKU 2016.
 
  © 2017 Jure AB