Bodelning
– under äktenskap och vid skilsmässa
   
 
Författare:Teleman Örjan
Titel:Bodelning – under äktenskap och vid skilsmässa
Upplaga:6 uppl.
Utgivningsår:2016
Omfång:417 sid.
Förlag:Wolters Kluwer Sverige
ISBN:9789139018964
Ämnesord:Familjerätt

Pris: 980 SEK exkl. moms
Bodelning kan företas under bestående äktenskap samt är obligatorisk vid äktenskapsskillnad och vid makes dödsfall.

Boken inleds med en redogörelse för rättsutvecklingen. Därefter beskrivs egendomsordningen avseende öppen och dold äganderätt för makar, makars ansvar för skulder och giftorättssystemet. Vidare lämnas en utförlig redogörelse för alla bodelningsmoment såsom värdering, vederlag, skevdelning, andelsberäkning och lottläggning. Dessutom behandlas eftergift i konkurs i samband med bodelning samt redovisningsproblem och andra juridiska frågor avseende tiden mellan skilsmässomålens början och den slutliga bodelningen.

Boken innehåller också utförliga avsnitt om bouppteckning, bodelningsavtal, bodelningsförrättning, bodelning under bestående äktenskap samt kostnader för bodelning. Här finns även lagtexter och exempel på bl.a. bouppteckning, bodelningsavtal och bodelningsbeslut.

Denna sjätte upplaga innehåller utvidgade kommentarer och beaktar nyare rättsfall och de ändringar i lagstiftningen som skett sedan förra upplagan av boken kom ut.
 
  © 2017 Jure AB