Vattentjänstlagen
– En handbok
   
 
Författare:Qviström Jörgen
Titel:Vattentjänstlagen – En handbok
Upplaga:2 uppl.
Utgivningsår:2016
Omfång:254 sid.
Förlag:Wolters Kluwer Sverige
ISBN:9789139115250
Ämnesord:Fastighetsrätt , Miljörätt

Pris: 719 SEK exkl. moms
Lagen om allmänna vattentjänster ersatte Va-lagen år 2007. Vattentjänster är en sammanfattande benämning på olika tjänster för vattenförsörjning och avlopp.
I boken beskrivs hur lagen är kopplad till annan lagstiftning. Handboken presenterar systematiskt kommuners skyldigheter på området, rättsförhållanden, drift, inlösen, användning, avgifternas storlek, betalning, skadestånd, redovisning m.m. Jämförelser görs med den tidigare lagstiftningen.

Boken vänder sig till såväl kommunjurister, advokatbyråer och domstolar som till konsulter och byggföretag.
 
  © 2017 Jure AB