Internationella köplagen (CISG)
– En kommentar
   
 
Författare: Ramberg Jan , Herre Johnny
Titel:Internationella köplagen (CISG) – En kommentar
Upplaga:4 uppl.
Utgivningsår:2016
Omfång:713 sid.
Förlag:Wolters Kluwer Sverige
ISBN:9789139019626
Typ av verk:Lagkommentar
Serie:Norstedts Gula Bibliotek
Ämnesord:Förmögenhetsrätt

Pris: 1527 SEK exkl. moms
FN-konventionen om internationella köp (CISG) från 1980 har utgjort förebilden för den svenska köplagen. Vid tillämpning av CISG i Sverige är det därför främst av intresse att framhålla i vilka avseenden bestämmelserna i köplagen skiljer sig från motsvarande bestämmelser i CISG. En omfattande utländsk praxis har utbildats, vilket har stor en stor betydelse vid tolkning och tillämpning av CISG, medan svensk rättspraxis är mycket sparsam.

I denna upplaga beaktas ny litteratur, nya uttalanden av CISG Advisory Council, nya upplagor av böcker och nya rättsfall. Arbetet med revideringen har utförts av Johnny Herre och granskats av Jan Ramberg.
 
  © 2017 Jure AB