RH 2015
– samt register 2011-2015
   
 
Titel:RH 2015 – samt register 2011-2015
Utgivningsår:2016
Omfång:438 sid.
Förlag:Domstolsverket
ISBN:9789138326688
Produkttyp:Inbunden
Typ av verk:Rättsfallssamling
Serie:Rättsfall från hovrätterna
Ämnesord:Allmänna verk och samlingsverk

Pris: 723 SEK exkl. moms
Referat av rättsfall i hovrätterna under 2015 som domstolarna själva bedömt vara av mer allmänt intresse. Innehåller dessutom ett systematiskt register med författningsregister och ett alfabetiskt sökregister.
 
  © 2017 Jure AB