Tolkningen av franchiseavtal
   
 
Författare:Sund-Norrgård Petra
Titel:Tolkningen av franchiseavtal
Utgivningsår:2014
Omfång:271 sid.
Förlag:Forum Iuris
ISBN:9789521078460
Ämnesord:Förmögenhetsrätt

Pris: 396 SEK exkl. moms
Franchiseavtal ingås ofta mellan en stark franchisegivare och en svag franchisetagare. I undersökningen poängteras att risken för avtalsobalans därmed är uppenbar vid franchising, vilket måste beaktas i tillräcklig utsträckning när ett franchiseavtal ska tolkas. I undersökningen diskuteras även behovet av enkla och klara franchiseavtal i syfte att undvika tolkningsproblem, vilket sparar tid, kraft och pengar. Resultatet är sålunda bättre franchiseavtal, vilket är en bra sak för bägge avtalsparter. Petra Sund-Norrgård arbetar som forskardoktor (Finlands Akademi) vid Helsingfors universitets juridiska utbildning i Vasa.
 
  © 2017 Jure AB