Prop. 2015/16:178 En samlad torvprövning
   
 
Titel:Prop. 2015/16:178 En samlad torvprövning
Utgivningsår:2016
Omfång:56 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201516178
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2015/16:178
Ämnesord:Miljörätt

Pris: 43 SEK exkl. moms
Regeringen föreslår att torv som används som bränsle ska regleras på samma sätt som torv som används i annat syfte, det vill säga i miljöbalken.

I propositionen En samlad torvprövning föreslår regeringen att lagen om vissa torvfyndigheter (torvlagen) upphävs, vilket skapar ett tydligare regelverk och underlättar tillsynen. Energitorv omfattas i dag av ett så kallat koncessionssystem vilket innebär att mark kan tas i anspråk för torvutvinning utan fastighetsägarens samtycke. Detta system tas nu bort och fastighetsägare får själva bestämma om och i så fall vem som kommer få utvinna torv på deras mark.

De nya bestämmelserna träder i kraft den 1 januari 2017.
 
  © 2017 Jure AB