Prop. 2015/16:185 Alkylatbensin för vinterbruk
   
 
Titel:Prop. 2015/16:185 Alkylatbensin för vinterbruk
Utgivningsår:2016
Omfång:32 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201516185
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2015/16:185
Ämnesord:Miljörätt

Pris: 43 SEK exkl. moms
I propositionen föreslås att drivmedelslagen (2011:319) ändras så att det blir möjligt att tillhandahålla en alkylatbensin som har ett högsta ångtryck på 95 kilopascal under den tid av året som inte definieras som sommar enligt drivmedelslagen. Sådan alkylatbensin ska beskattas enligt miljöklass 1. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 18 oktober 2016.
 
  © 2017 Jure AB