Prop. 2015/16:171 Skatteavtal mellan Sverige och Armenien
   
 
Titel:Prop. 2015/16:171 Skatteavtal mellan Sverige och Armenien
Utgivningsår:2016
Omfång:62 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201516171
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2015/16:171
Ämnesord:Skatterätt

Pris: 57 SEK exkl. moms
I propositionen föreslås att riksdagen godkänner ett avtal mellan Sverige och Armenien för undvikande av dubbelbeskattning och förhindrande av skatteflykt beträffande skatter på inkomst och på förmögenhet. Det föreslås även att riksdagen antar en lag om detta avtal. Lagen föreslås träda i kraft den dag som regeringen bestämmer. Sverige har för närvarande inte något skatteavtal med Armenien.
 
  © 2017 Jure AB