Prop. 2015/16:172 Skatteavtal mellan Sverige och Azerbajdzjan
   
 
Titel:Prop. 2015/16:172 Skatteavtal mellan Sverige och Azerbajdzjan
Utgivningsår:2016
Omfång:60 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201516172
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2015/16:172
Ämnesord:Skatterätt

Pris: 57 SEK exkl. moms
I propositionen föreslås att riksdagen godkänner ett avtal mellan Sverige och Azerbajdzjan för undvikande av dubbelbeskattning och förhindrande av skatteflykt beträffande skatter på inkomst. Det föreslås även att riksdagen antar en lag om detta avtal. Lagen föreslås träda i kraft den dag som regeringen bestämmer. Sverige har för närvarande inte något skatteavtal med Azerbajdzjan.
 
  © 2017 Jure AB