Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna
– en kommentar
   
 
Författare:Ehrenkrona Carl Henrik
Titel:Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna – en kommentar
Utgivningsår:2016
Omfång:341 sid.
Förlag:Karnov Group
ISBN:9789176105177
Typ av verk:Kommentar
Ämnesord:Internationell rätt

Pris: 615 SEK exkl. moms
Europakonventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna utgör idag det grundläggande instrumentet för fri- och rättighetsskyddet i Europa. Skyddet omfattar idag medborgarna i 47 europeiska stater inklusive de 28 medlemsstaterna i EU. Samtliga europeiska stater utom Vitryssland är därmed som medlemmar av Europarådet anslutna till det övervakningssystem som satts upp enligt konventionen. Konventionen har betydelse för flera centrala samhällsområden. Genom den omfattande rättspraxis som Europadomstolen utvecklat sedan dess tillkomst – i flera fall i politiskt mycket kontroversiella frågor – har de olika rättigheterna som tas upp i konventionen givits ett konkret innehåll och genom denna praxis har innebörden av de förpliktelser som konventionen föreskriver klargjorts. Flera rättsfall – inte bara mål mot Sverige – har betydelse för den svenska lagstiftningen och rättstillämpningen. Denna bok beskriver kortfattat konventionssystemet och den praxis som utvecklats rörande konventionens olika artiklar på ett sätt som gör den till ett viktigt arbetsverktyg för de jurister och andra som kommer i kontakt med konventionsrelaterade frågor.
 
  © 2017 Jure AB