Tiberg & Schelin On Maritime & Transport Law
   
 
Författare:Tiberg Hugo , Schelin Johan
Titel:Tiberg & Schelin On Maritime & Transport Law
Upplaga:5 uppl.
Utgivningsår:2016
Omfång:217 sid.
Förlag:Poseidon
ISBN:9789198263329
Serie:Skrifter utgivna av Axel Ax:son Johnsons institut för sjörätt och annan transporträtt nr. 26
Ämnesord:Sjö- och transporträtt , Sjöfart

SLUT på förlag
Denna lärobok är ett försök att beskriva och analysera svensk och internationell sjö- och transporträtt. Boken behandlar transporter till havs såväl som järnvägs-, väg- och lufttransporter. Den är speciellt framtagen för avancerade kurser inom sjö- och transporträtt på universitetsnivå, men kan också användas av praktiker som en guide till ämnet.

Johan Schelin är docent i civilrätt och föreståndare för Axel Ax:son Johnsons institut för sjörätt och annan transporträtt vid Stockholms universitet. Han har arbetat för justitiedepartementet och har lång erfarenhet från internationella förhandlingar inom sjö- och transporträtt.

Hugo Tiberg är före detta professor i sjö- och transporträtt vid Göteborgs universitet och i privaträtt vid Stockholms universitet. Han har lång erfarenhet av att arbeta med sjörätt, både teoretiskt och praktiskt. Han undervisar fortfarande i sjö- och transporträtt vid Stockholms universitet.

This textbook represents an attempt to describe and analyze Swedish and international maritime and transport law. The book deals with maritime carriage as well as rail, road and air carriage. It is specially developed for advanced student courses in maritime and transport law at a university level, but may also be used by practitioners as a guide to the subject.

Hugo Tiberg is the former professor of maritime and transport law at Gothenburg University and of private law at Stockholm University. He has extensive experience of working with maritime law, both theoretically and practically. He is still teaching maritime and transport law at Stockholm University.

Johan Schelin is associate professor in private law and the director of the Axel Ax:son Johnson Institute of Maritime Law and other Transport Law at Stockholm university. He has worked for the Ministry of Justice and has extensive experience from internationeal negotiations in the field of maritime and transport law.
 
  © 2017 Jure AB