Sjöfartsskyddsföreskrifter
– ISPS-koden och anslutande lagstiftning
   
 
Titel:Sjöfartsskyddsföreskrifter – ISPS-koden och anslutande lagstiftning
Upplaga:2 uppl.
Utgivningsår:2016
Omfång:144 sid.
Förlag:Jure
ISBN:9789172236585
Typ av verk:Författningssamling
Serie:Sjöfartens handböcker
Ämnesord:Sjö- och transporträtt , Sjöfart , Offentlig rätt

Pris: 224 SEK exkl. moms
Sjöfartsskyddet byggs upp av en omfattande och svåröverskådlig mängd internationella, EU-rättsliga och nationella författningar. Denna författningssamling är framtagen för den som i sitt arbete kommer i kontakt med dessa bestämmelser. Boken är även avsedd att användas vid olika utbildningar i ämnet.

Innehåll
− Förordning (EG) 725/2004 om förbättrat sjöfartsskydd
− SOLAS 74 Kapitel XI/2 särskilda åtgärder för förbättrat sjöfartsskydd
(bilaga 1 till förordning (EG) nr 725/2004)
− ISPS-koden del A (bilaga 2 till förordning (EG) nr 725/2004)
− ISPS-koden del B (bilaga 3 till förordning (EG) nr 725/2004)
− Lagen (2004:487) om sjöfartsskydd
− Förordningen (2004:283) om sjöfartsskydd
− Sjöfartsverkets föreskrifter (SJÖFS 2004:13) och allmänna råd om sjöfartsskydd
− Utdrag ur fartygssäkerhetslagstiftningen
− Lagen (2006:1209) om hamnskydd
− Förordningen (2006:1213) om hamnskydd
− Sjöfartsverkets föreskrifter (SJÖFS 2007:1) om hamnskydd
– Lagen (2013:283) om bevakning ombord på svenskt fartyg
– Förordningen (2013:284) om bevakning ombord på svenskt fartyg
– Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2013:48) om bevakning ombord på svenskt fartyg

Författningarna är uppdaterade per den 1 juli 2016.
 
  © 2017 Jure AB