Beskattning av ägare till fåmansföretag
   
 
Författare:Rydin Urban , Båvall Bertil , Bartels Katarina
Titel:Beskattning av ägare till fåmansföretag
Upplaga:4 uppl.
Utgivningsår:2016
Omfång:514 sid.
Förlag:Wolters Kluwer Sverige
ISBN:9789139019923
Serie:Skattebiblioteket
Ämnesord:Skatterätt

Pris: 699 SEK exkl. moms
Beskattning av ägare till fåmansföretag behandlar främst inkomstskattereglerna för fåmansföretagare, dvs. småföretagare som bedriver näringsverksamhet via eget aktiebolag.
Boken beskriver reglerna fr.o.m. inkomstår 2016, men beskriver och kommenterar också utförligt det utredningsförslag för 3:12-reglerna som lades fram i november 2016. I samband med det berörs givetvis också vilka anpassningar som är motiverade.
Mot bakgrund av den ökade inkomstomvandlingen är det ganska troligt att reglerna kommer att justeras med verkan från inkomstår 2018. En proposition kan således förväntas under 2017.

Beskattning av ägare till fåmansföretag illustrerar främst de möjligheter småföretagaren har att optimera effekten av uttag av vinstmedel för personligt bruk. På företagarnivå behandlas därför bl.a.


ersättning för arbetsinsatser som kontant lön eller förmåner

enkelbeskattade kapitalinkomster som ränta och hyra

3:12-reglerna för aktieutdelningar och kapitalvinster

möjligheterna att låna från företaget

bolagsförsäljning/likvidation i syfte att frigöra större vinstmedel.


I samband med detta behandlades ett stort antal rättsfall, både från vår högsta skattedomstol och kammarrätterna. Således den skattemässiga verklighet småföretagaren möter.

Denna fjärde upplaga är uppdaterad med de förändringar som har skett i relevanta lagar. Här bör särskilt nämnas 2014 års förändring i 3:12-reglerna.

Målgruppen är i första hand småföretagarnas rådgivare, som skattejurister,
redovisningskonsulter och revisorer. Även intresserade småföretagare har behållning av boken, eftersom den kombinerar teori och praktik.
 
  © 2017 Jure AB