Obeståndsrätt och lönefordringar
   
 
Författare:Ruukel Mikael
Titel:Obeståndsrätt och lönefordringar
Utgivningsår:2016
Omfång:186 sid.
Förlag:Wolters Kluwer Sverige
ISBN:9789139018704
Serie:Ackordscentralens skriftserie
Ämnesord:Krediträtt , Arbetsrätt

Pris: 461 SEK exkl. moms
En löneindrivningsprocess börjar nästan alltid med att den anställde konstaterar att lönen har uteblivit. Därefter följer en rad vägval som kan bli mer eller mindre komplicerade, men ofta bli avgörande för den anställdes möjlighet att få betalt.

Obeståndsrätt och lönefordringar behandlar de olika skedena i denna process: från att konstatera huruvida fordran är tvistig eller otvistig och vid behov få den fastställd, till att pengarna slutligen hamnar på den anställdes lönekonto. Processen kan spänna över verkställighet och betalningsföreläggande hos Kronofogden, konkursförhandlingar, bevakningsförfaranden, lönegarantiregler och inte minst företagsrekonstruktioner som många gånger kan vara besvärliga ur lönesynpunkt. I ett särskilt kapitel tas dessutom upp den speciella lagstiftning som gäller för så kallade ”papperslösa” arbetstagares lönefordringar.

Boken är praktiskt inriktad för att ge vägledning i de olika momenten i löneindrivningsprocessen och innehåller rikligt med hänvisningar till lagrum, förarbeten och praxis. Den riktar sig till jurister, advokater, fackliga förhandlare och ombudsmän.
 
  © 2017 Jure AB