AB 04
– En kommentar
   
 
Författare:Samuelsson Per
Titel:AB 04 – En kommentar
Utgivningsår:2017
Omfång:570 sid.
Förlag:Wolters Kluwer Sverige
ISBN:9789139112679
Ämnesord:Fastighetsrätt

SLUT på förlag
Denna bok innehåller en kommentar till det mest använda standardavtalet för byggnads-, anläggnings- och installationsentreprenader (AB 04). Avtalet är framtaget av Föreningen Byggandets Kontraktskommitté. I boken behandlas standardavtalets bestämmelser parallellt med delar av det entreprenadrättsliga regelsystemet och standardavtalspraxis i ett förmögenhetsrättsligt perspektiv. Konsumententreprenader behandlas inte.

Framställningen är praktiskt inriktad och vänder sig till alla som kommer i kontakt med det entreprenadrättsliga området genom AB 04. Boken är även skriven för att kunna fungera som läromedel vid universitet och högskolor.
 
  © 2017 Jure AB