Lastskadekravet
– En studie av reklamations- och preskriptionsreglerna i lagen om inrikes vägtransporter
   
 
Författare:Schelin Johan
Titel:Lastskadekravet – En studie av reklamations- och preskriptionsreglerna i lagen om inrikes vägtransporter
Utgivningsår:2001
Omfång:75 sid.
Förlag:Jure
ISBN:9172231378
Serie:Skrifter utgivna av Axel Ax:son Johnsons institut för sjörätt och annan transporträtt nr. 23
Ämnesord:Sjö- och transporträtt , Skadeståndsrätt

Pris: 249 SEK exkl. moms
Reklamations- respektive preskriptionsreglerna i lagen om inrikes vägtransporter (VTL) framstår som stränga i förhållande till lastägaren. Preskriptionsfristen är exempelvis betydligt kortare jämfört med vad som gäller enligt preskriptionslagen. Samtidigt gäller att reglerna många gånger är svårtillämpade, något som i kombination med de korta fristerna leder till att det ofta uppkommer tvister på området.

I boken analyseras reklamations- och preskriptionsreglerna i VTL mot bakgrund av de försäkringstekniska resonemang som lagen bygger på, nämligen att det totalt sett framstår som mer kostnadseffektivt att lägga en viss andel av riskerna för att godset skadas eller fördröjs på lastägaren och dennes försäkringsgivare och att skaderegleringen i kostnadsbesparande syfte bör förenklas så mycket som möjligt. Även CMR-konventionens regler på det här området tas upp till utförlig diskussion.

Johan Schelin är docent i civilrätt vid Juridiska institutionen, Uppsala universitet och har författat ett flertal verk på sjö- och transporträttens område. Han är även föreståndare för Axel Ax:son Johnsons institut för sjörätt och annan transporträtt vid Stockholms universitet.
 
  © 2017 Jure AB