Marknadsrätt för juridisk översiktskurs
   
 
Författare:Nordell Per Jonas
Titel:Marknadsrätt för juridisk översiktskurs
Upplaga:4 uppl.
Utgivningsår:2017
Omfång:36 sid.
Förlag:Wolters Kluwer Sverige
ISBN:9789139208051
Ämnesord:Marknadsrätt

Pris: 112 SEK exkl. moms
Den svenska marknadsrätten har utvecklats till ett eget rättsområde baserat på de två lagstiftningskomplexen konkurrensrätt och marknadsföringslagstiftning.
Medan konkurrensrätten huvudsakligen syftar till att upprätthålla en effektiv konkurrens på den svenska marknaden, syftar marknadsföringsrätten främst till att motverka otillbörliga marknadsföringsåtgärder som kan skada konsumentkollektivet och konkurrerande näringsidkare. Under lång tid var dessa områden knutna till varandra genom Marknadsdomstolen. I dag har den domstolen ersatts av Patent- och marknadsdomstolen (PMD).

Marknadsrätt för Juridisk översiktskurs ger en introduktion till den svenska marknadsrätten och placerar den i ett vidare civilrättsligt sammanhang.
Denna fjärde upplaga har – förutom den nya domstols- och processordningen – uppdaterats med avseende på aktuell domstolspraxis och nationell lagstiftning.

Marknadsrätt för Juridisk översiktskurs är i första hand avsedd att användas som komplement till litteraturen inom jurist- och civilekonomutbildningarnas introduktionskurser, men kan också användas som en orienterande introduktion till den svenska marknadsrätten för alla som studerar eller arbetar med konsumenträtt, reklam eller marknadsföring.
 
  © 2017 Jure AB