Bo i bostadsrätt
   
 
Författare:Uggla Ingrid , Kruljac Rolén Blanka
Titel:Bo i bostadsrätt
Upplaga:5 uppl.
Utgivningsår:2017
Omfång:166 sid.
Förlag:Wolters Kluwer Sverige
ISBN:9789139115502
Ämnesord:Fastighetsrätt , Hyra och annan nyttjanderätt , Förmögenhetsrätt

Pris: 459 SEK exkl. moms
Bo i bostadsrätt är en handbok som på ett lättöverskådligt sätt ger information om grundläggande bestämmelser rörande bostadsrätt. Den är tänkt som ett hjälpmedel för bostadsrättsföreningars styrelser i deras dagliga arbete och riktar sig även till föreningsmedlemmar.

Bo i bostadsrätt behandlar bl.a. frågor om:

- förvärv av bostadsrätt,
- medlemskap i en bostadsrättsförening,
- andrahandsupplåtelse,
- pantsättning av bostadsrätt,
- avgifter till en bostadsrättsförening,
- styrelsens ansvar för det dagliga arbetet,
- styrelsens behörighet och befogenheter,
- styrelseledamots skadeståndsansvar,
- föreningsstämmans behörighet och befogenhet,
- underhåll/reparationer och ombyggnad i en bostadsrättsförening,
- ombildning från hyresrätt till bostadsrätt
 
  © 2017 Jure AB