Medbestämmandelagen
– Del I. En kommentar till 1-32 §§
   
 
Författare:Malmberg Jonas , Björknäs Hanna , Eriksson Kurt , Hansson Mikael , Herzfeld Olsson Petra , Larsson Tommy
Titel:Medbestämmandelagen – Del I. En kommentar till 1-32 §§
Utgivningsår:2018
Omfång:318 sid.
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9789139111900
Typ av verk:Lagkommentar
Ämnesord:Arbetsrätt

Pris: 672 SEK exkl. moms
Författarna kommenterar Lag (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet (MBL). Lagkommentaren är nyskriven, aktuell och anknyter till relevant praxis. I Del 1 kommenteras paragraferna 1-32. Lagens resterande paragrafer kommer att behandlas i en andra del.
 
  © 2017 Jure AB