BRÅ rapport 2001:13 Lupp En lokal uppföljnings- & prognosprocedur i problemorienterat arbete mot brott
– Lokalt brottsförebyggande arbete. Idéskrift 8
   
 
Titel:BRÅ rapport 2001:13 Lupp En lokal uppföljnings- & prognosprocedur i problemorienterat arbete mot brott – Lokalt brottsförebyggande arbete. Idéskrift 8
Utgivningsår:2001
Omfång:80 sid.
Förlag:BRÅ
ISBN:9138318873
Serie:BRÅ-rapporter nr. 2001:13
Ämnesord:Kriminologi

Pris: 116 SEK exkl. moms
 
  © 2017 Jure AB