Inkomstskatt
– En läro- och handbok i skatterätt
   
 
Författare:Lodin Sven-Olof , Lindencrona Gustaf , Melz Peter , Silfverberg Christer , Simon Almendal Teresa
Titel:Inkomstskatt – En läro- och handbok i skatterätt
Upplaga:16 uppl.
Utgivningsår:2017
Omfång:880 sid.
Förlag:Studentlitteratur
ISBN:9789144117942
Produkttyp:Inbunden
Ämnesord:Skatterätt

SLUT på förlag
Inkomstskatt är en lärobok i skatterätt som behandlar inkomst­beskattningen av privatpersoner och företag. I boken beskrivs strukturen och principerna för inkomstbeskattningen vid genomgången av rättsregler och rättspraxis. Effekterna av reglerna illustreras genom belysande konkreta exempel.

Inkomstskatt utgör huvudlärobok för utbildningen i skatterätt på jurist- och ekonomprogrammen, men den är även lämplig som kurslitteratur för vidareutbildningar. Genom sin goda struktur, omfattande redovisning av eller hänvisning till 
praxis samt fördjupade diskussioner av många särskilda frågor kan boken även fungera som en handbok i den praktiska yrkesutövningen.

I denna sextonde upplaga har vi beaktat publicerat material t.o.m. den 10 november 2016.
 
  © 2017 Jure AB