Prop. 2001/02:62 Kooperativ hyresrätt
   
 
Titel:Prop. 2001/02:62 Kooperativ hyresrätt
Anmärkning:SOU 2000:95
Utgivningsår:2001
Omfång:237 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:200102062
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2001/02:62
Ämnesord:Hyra och annan nyttjanderätt

Pris: 123 SEK exkl. moms
 
  © 2017 Jure AB