Bokföringsboken 2017
– Svensk Redovisning
   
 
Titel:Bokföringsboken 2017 – Svensk Redovisning
Upplaga:3 uppl.
Utgivningsår:2017
Omfång:594 sid.
Förlag:Wolters Kluwer Sverige
ISBN:9789139115427
Serie:Svensk Redovisning
Ämnesord:Ekonomi

Pris: 489 SEK exkl. moms
BOKFÖRINGSBOKEN är en handbok för löpande redovisning. Boken är ett viktigt komplement till BAS-kontoplanen. Boken innehåller detaljerade konteringsinstruktioner för alla BAS-konton. Instruktionerna är ett nödvändigt stöd vid löpande klassificering och bokföring av affärshändelser om man vill bokföra rätt direkt. Instruktionerna innehåller följande rubriker.


• Vad som ska bokföras på ett konto
• Vad man särkilt bör observera
• Vad man inte ska bokföra på kontot
• Hur kontot kan underindelas
• Vanliga motkonton
• Relaterade konton
• Rapportering till SCB
• Eventuella till kontot momsrelaterade frågor
• Eventuella till kontot inkomstskatterelaterade
frågor

Boken innehåller fördjupningsavsnitt bland annat om hur BAS-kontoplanen kan anpassas till olika företags särskilda behov, kopplingar till deklarationer och SCB:s undersökningar, momsregler och många konteringsexempel.
 
  © 2017 Jure AB