Person och avtal
– en kortfattad inledning till person- och avtalsrätten
   
 
Författare:Grauers Per Henning
Titel:Person och avtal – en kortfattad inledning till person- och avtalsrätten
Upplaga:4 uppl.
Utgivningsår:2017
Omfång:181 sid.
Förlag:Liber
ISBN:9789147113057
Ämnesord:Förmögenhetsrätt

Pris: 357 SEK exkl. moms
I denna bok ges en klar och koncis beskrivning av två grundläggande civilrättsliga rättsområden, nämligen personrätten och avtalsrätten. De båda områdena hänger samman genom att personrätten anger förutsättningarna för att en person ska kunna rättshandla överhuvud taget. Bokens tonvikt ligger dock på den avtalsrättsliga delen.

Den personrättsliga delen tar upp grundbegrepp såsom fysiska och juridiska personers rättskapacitet samt innebörden av rättslig handlingsförmåga. Den avtalsrättsliga delen behandlar frågor kring olika avtalstyper och hur avtal sluts enligt avtalslagens system. Distansavtals-lagens särreglering uppmärksammas liksom avtal som berör rättssubjekt i olika stater. Avslutningsvis finns en lista med ordförklaringar samt en bilaga med lagtext som gör det möjligt att läsa boken utan tillgång till särskild lagtextsamling.

Det som skiljer denna bok från många andra juridikböcker är att den inte kräver förkunskaper eller någon erfarenhet av juridisk text. Boken kan därför med fördel användas vid olika typer av juridisk grundutbildning inom universitet, högskolor och andra utbildningsinstitut samt inom bank- och finansutbildningar.

I denna nya upplaga har en omfattande översyn och komplettering gjorts, bl.a. har varje kapitel försetts med några diskussionsfrågor.
 
  © 2017 Jure AB