Prop. 2016/17:125 Kompletterande bestämmelser till 2015 års insolvensförordning
   
 
Titel:Prop. 2016/17:125 Kompletterande bestämmelser till 2015 års insolvensförordning
Utgivningsår:2017
Omfång:130 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201617125
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2016/17:125
Ämnesord:Insolvensrätt , EU-rätt

Pris: 107 SEK exkl. moms
I maj 2015 antog EU en omarbetad insolvensförordning, som ska ersätta den tidigare EU-förordningen från 2000.

2015 års insolvensförordning syftar till att förbättra möjligheterna till en andra chans för skuldsatta företag och privatpersoner och till att fler typer av insolvensförfaranden ska omfattas av EU-reglerna. En följd av detta är att svenska beslut om skuldsanering kommer att gälla även i andra länder inom EU. Vidare avser förordningen bl.a. att tydliggöra vilket lands domstolar som är behöriga och att effektivisera samordningen av insolvensförfaranden som pågår i flera länder.

2015 års insolvensförordning blir direkt tillämplig i Sverige. För att tillämpningen ska fungera på ett ändamålsenligt sätt föreslår regeringen en ny lag med kompletterande bestämmelser till förordningen.

Den nya lagen föreslås träda i kraft den 26 juni 2017.
 
  © 2017 Jure AB