Lagen om skuldebrev m.m.
– En kommentar
   
 
Författare:Walin Gösta , Herre Johnny
Titel:Lagen om skuldebrev m.m. – En kommentar
Upplaga:4 uppl.
Utgivningsår:2017
Omfång:455 sid.
Förlag:Wolters Kluwer Sverige
ISBN:9789139020646
Produkttyp:Inbunden
Typ av verk:Lagkommentar
Serie:Norstedts Gula Bibliotek
Ämnesord:Förmögenhetsrätt , Krediträtt

Pris: 1071 SEK exkl. moms
Tredje upplagan kom ut 2011. Sedan dess har Högsta domstolen tagit ställning i ett betydande antal frågor som har beröringspunkter med de lagar som kommenteras i denna framställning. Betydande ändringar har också skett i räntelagen. Liksom i tredje upplagan syftar denna fjärde upplaga till att uppdatera Walins kommentar med huvuddragen i rättsutvecklingen på området under de år som gått och med en viss modernisering av språket. Strävan har dock varit att detta fortfarande skall vara Walins kommentar och att framställningen skall kunna användas på det sättet.

Här behandlas utöver lagen om skuldebrev, lagen angående vissa utfästelser om gåva (gåvolagen), räntelagen, reglerna om disposition i lagen om nedsättning av pengar hos myndighet samt lagen om dödande av förkommen handling.

I denna upplaga beaktas såväl nya upplagor av äldre litteratur som ny litteratur, särskilt Stefan Lindskogs Betalning som gavs ut i en första upplaga 2014 och som nu kommer ut i en ny, andra upplaga.
 
  © 2017 Jure AB