Hälso- och sjukvård ombord
– En handbok för sjukvårdande befäl
   
 
Författare:Edman Dan , Snöberg Ingegerd
Titel:Hälso- och sjukvård ombord – En handbok för sjukvårdande befäl
Upplaga:2 uppl.
Utgivningsår:2017
Omfång:188 sid.
Förlag:Jure
ISBN:9789172236820
Serie:Sjöfartens handböcker
Ämnesord:Sjöfart

Pris: 308 SEK exkl. moms
Hälso- och sjukvård ombord är en hand- och kursbok särskilt framtagen med utgångspunkt från de speciella förhållanden som råder ombord på fartyg.

I det operativa arbetet begär sjukvården ombord rådgivning från en legitimerad läkare i land (Tele Medical), som ska ställa en preliminär diagnos och ordinera olika typer av åtgärder och eventuell medicinering. Boken skildrar vanligt förekommande sjukdomar och de praktiska moment som läkaren kan komma att ordinera efter kontakt. Dessutom behandlas reglerna kring bl.a. skeppsapotek, journalföring och dödsfall ombord.

Boken är anpassad för att fungera som kursbok på utbildningar till certifikatet Medical Care.

Innehåll:

- Hälso- och sjukvård till sjöss
- Praktiska moment
- Sjukdomar
- Kris och psykiska hälsoproblem
- Ögonproblem
- Tandvård
- Skeppsapotek och journalföring
- Förlossning
- Dödsfall ombord
- Vaccinationer

Dan Edman är sjuksköterska, utbildad vårdlärare och verksam som konsult inom sjukvårdsutbildning.

Ingegerd Snöberg är utbildad distriktssköterska, filosofie magister i omvårdnad samt verksam som universitetsadjunkt och ämnesansvarig för hälso- och sjukvårdsutbildningen vid Sjöfartshögskolan i Kalmar.
 
  © 2017 Jure AB