Obligationsret 1. del
   
 
Författare:Gomard Bernhard , Iversen Torsten
Titel:Obligationsret 1. del
Upplaga:5 uppl.
Utgivningsår:2016
Omfång:325 sid.
Förlag:DJØF
ISBN:9788757434774
Ämnesord:Förmögenhetsrätt , Utländsk rätt

Pris: 800 SEK exkl. moms
Denne 5. udgave af 1. del af Obligationsret er ført ajour med ny lovgivning, retspraksis og litteratur.
Teksten er ikke gennemskrevet på ny, men der er foretaget adskillige tekstmæssige ændringer, bl.a. som følge af ajourføringen af fremstillingen samt elimeringen af fodnoterne.

Indhold:

- Forord
- AFSNIT 1
- Kapitel 1. Grundbegreber og grundregler
- AFSNIT 2. Indholdet af hovedforpligtelsen
- Kapitel 2. Risikoen for vederlag og ydelse
- Kapitel 3. Tiden og stedet for opfyldelsen. -Forsinkelse
- Kapitel 4. Faktiske mangler
- Kapitel 5. Vanhjemmel og andre retsmangler
- Litteraturfortegnelse
- Domsregister
- Lovregister
- Stikordsregister
 
  © 2017 Jure AB