Börsrätt
   
 
Författare:Sevenius Robert , Örtengren Torsten
Titel:Börsrätt
Upplaga:4 uppl.
Utgivningsår:2017
Omfång:520 sid.
Förlag:Studentlitteratur
ISBN:9789144115832
Typ av verk:Samlingsverk
Ämnesord:Associationsrätt och värdepappersrätt

Pris: 579 SEK exkl. moms
Börsrätt är ett allmänt begrepp för regleringen av värdepappersmarknaden. I Sverige började börsrätten utvecklas i samband med EU-inträdet i mitten av 1990-talet. Under senare år har den genomgått en omfattande och snabb förändring. Utvecklingen betingas bland annat av de många EU-rättsliga direktiv som successivt implementeras, globaliseringen av värdepappersmarknaden, finansmarknadens kriser samt finansiell och teknisk innovation.

I denna bok får läsaren en aktuell presentation av såväl regelverk på värdepappersmarknaden som dess praktiska tillämpning. Här beskrivs bland annat de förändringar av börsrätten som skett i och med implementeringen av det första MiFID-direktivet (Markets in Financial Instruments Directive) som införts i svensk rätt genom lagen om värdepappersmarknaden samt den pågående utvecklingen genom MiFID II, MAD, MAR m.m. Exempel på börsrättsliga områden som beskrivs är:

• notering, emissioner och prospekt
• kontoföring, clearing och avveckling
• information, insynspersoners rapportering och flaggning
• tillsyn, övervakning och sanktioner
• investerarskydd
• offentliga uppköpserbjudanden
• återköp och incitamentsprogram
• bolagsstyrning och hållbarhetsrapportering

Boken Börsrätt vänder sig till ledande befattningshavare på börsföretag, advokater, revisorer, bolagsjurister och rådgivare som kommer i kontakt med börsrättsliga frågor samt till studerande på specialkurser på juristutbildningar, finansiell ekonomi och affärsjuridiska program.

Bland de medverkande märks bl.a. Stefan Lindskog, Svante Johansson, Lars Afrell, Per-Ola Jansson, Johan Munck, Björn Wendleby, Fredric Korling och Carl Svernlöv.
 
  © 2017 Jure AB