Kontraktshandboken 2017
   
 
Författare:Westin Göran , Lagercrantz Johan
Titel:Kontraktshandboken 2017
Anmärkning:Internetbaserad avtalsdatabas med kommentarer. Abonnemang avseende ett år. Produkten finns även som digital tjänst med mer innehåll Kontraktshandboken 2017.


SPECIALERBJUDANDE!

Köp båda för 3990 kr!
Upplaga:5 uppl.
Utgivningsår:2017
Omfång:880 sid.
Förlag:Jure
ISBN:9789172236875
Ämnesord:Förmögenhetsrätt , Immaterialrätt , Associationsrätt och värdepappersrätt

Pris: 1590 SEK exkl. moms

Kontraktshandboken är en unik produkt som ger praktisk vägledning i avtalsrättsliga frågor. Den innehåller bl. a. en presentation av de vanligare kommersiella avtalstyperna och ett 80-tal modellavtal på svenska med kommentarer och förhandlingsråd på klausulnivå. Den vänder sig till alla som förhandlar, granskar och skriver kommersiella avtal, dvs. jurister inom både den offentliga och den privata sektorn, affärsmän, företagsledare, ekonomichefer m. fl.

Kontraktshandboken utkommer årligen i ny uppdaterad och utökad version. Innehållet är hämtat från Kontraktshandboken.se, affärsjuridik online (se nedan för mer information).

Bland nyheterna i 2017 års utgåva märks bl.a.:

• Kapitlet om offentlig upphandling har reviderats med anledning av den
nya lagstiftningen på området, som trädde i kraft den 1 januari 2017.
• Nytt avtal om förvärv av aktier genom riktad emission
• Två nya anställningsavtal för tjänstemän som omfattas av LAS (med
och utan kollektivavtal)
• Ramavtal (avropsavtal) har lagts till i kapitlet om avtal om köp av
produkter


KONTRAKTSHANDBOKEN.SE
Kontraktshandboken.se innehåller, utöver innehållet i boken, bl.a. särskilda kapitel om immateriella rättigheter, marknadsrätt och konkurrensrätt. Alla avtal finns på både svenska och engelska och kan lätt laddas ner för vidare bearbetning.

Kontraktshandboken.se är tänkt att snabbt ge vägledning i avtalsrättsliga och andra affärsjuridiska frågor.

Författarna är affärsjurister med stor erfarenhet av avtalsförhandlingar och avtalsskrivning. Göran Westin har bl. a. arbetat på advokatbyrå, bank och som bolagsjurist i Procordia. Han är redaktör för och en av huvudförfattarna till Karnov (tidigare Pacta), ett avtalssystem främst avsett för affärsjurister. Johan Lagercrantz har arbetat som bolagsjurist i sandvik och ABB samt varit VD för institutet för utländsk rätt och chefsjurist i Bombardier Transportation AB, ett bolag inom den internationella koncernen Bombardier.
 
  © 2017 Jure AB