Fordringsrätt
– En lärobok
   
 
Författare:Ingvarsson Torbjörn
Titel:Fordringsrätt – En lärobok
Utgivningsår:2017
Omfång:164 sid.
Förlag:Wolters Kluwer Sverige
ISBN:9789139207368
Ämnesord:Förmögenhetsrätt

Pris: 306 SEK exkl. moms
Denna bok är en grundläggande framställning av fordringsrätten. Den vänder sig i första hand till juridikstuderande eller studenter på andra utbildningar som möter fordringsrätten för första gången, men innehåller även en hel del som kan vara till stöd för praktiskt verksamma jurister i deras arbete.

Boken behandlar bland annat fordringars uppkomst och upphörande, betalningar och kontantlösa betalningar, regressrätt, preskription, borgen, obehörig vinst, misstagsbetalning, tjänster utan uppdrag och skuldebrevsrätt. Centrala principer och begrepp exemplifieras med rättsfall, och de ofta komplicerade relationerna mellan parterna i ett fordringsförhållande åskådliggörs med ett flertal kommenterade skisser.
 
  © 2017 Jure AB