Prop. 2016/17:201 Elberedskapsavgift
   
 
Titel:Prop. 2016/17:201 Elberedskapsavgift
Utgivningsår:2017
Omfång:18 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201617201
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2016/17:201
Ämnesord:Miljörätt

Pris: 43 SEK exkl. moms
En ändring i elberedskapslagen (1997:288) föreslås som innebär ett utvidgat bemyndigande för regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer att meddela föreskrifter om elberedskapsavgift.

Lagändringen föreslås träda i kraft den 1 januari 2018.
 
  © 2017 Jure AB