Tvistemålsanalys
– för praktiskt bruk
   
 
Författare:Schöldström Patrik
Titel:Tvistemålsanalys – för praktiskt bruk
Utgivningsår:2017
Omfång:96 sid.
Förlag:Jure
ISBN:9789172236882
Ämnesord:Processrätt , Förmögenhetsrätt

Pris: 196 SEK exkl. moms
Boken riktar sig till t.ex. domare och advokater och blivande sådana. Den handlar om en arbetsmetod, om ett sätt att systematiskt analysera dispositiva tvistemål. Något varierarad kan arbetsmetoden användas av såväl domare för att analysera ett mål som av ombud för att utforma en talan.

Metoden demonstreras på några verkliga rättsfall som analyseras i detalj. Rättsfallen har inte valts därför att de är goda förebilder, utan tvärtom därför att de illustrerar hur man kan komma fel i sitt dömande och processande. Tanken är man ska kunna bli bättre på att göra rätt genom att studera hur man kan hamna fel.

Avsikten är att presentera detta enkelt och kortfattat samt konkret och praktiskt användbart.

I boken behandlas dessutom med ett processrättsligt perspektiv några praktiskt viktiga frågor som är vanliga i dispositiva tvistemål, bl.a. gemensam partsavsikt och avtalstolkning samt 36 § avtalslagen.

Materiell processledning ägnas regelbunden uppmärksamhet.

Boken bör passa som kurslitteratur för specialkurser i civilprocessrätt samt för annan undervisning och utbildning i processrätt och till viss del även i central civilrätt.

Patrik Schöldström är docent i processrätt och föreståndare för Stockholm Centre for Commercial Law vid juridiska fakulteten i Stockholm. Han är också hovrättsråd i Svea hovrätt. Han har tidigare varit advokat.
 
  © 2017 Jure AB