Yttrandefrihetsgrundlagarna
   
 
Författare:Axberger Hans-Gunnar
Titel:Yttrandefrihetsgrundlagarna
Upplaga:3 uppl.
Utgivningsår:2017
Omfång:248 sid.
Förlag:Wolters Kluwer Sverige
ISBN:9789139207931
Typ av verk:Lagkommentar
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 314 SEK exkl. moms
I sin lärobok Yttrandefrihetsgrundlagarna beskriver Hans-Gunnar Axberger dessa lagars framväxt och roll i rättssystemet. De bärande principerna – censurförbud, utgivaransvar, meddelarfrihet, källskydd, juryrättegång m.m. – analyseras och illustreras med rättspraxis. Ett särskilt kapitel ägnas åt offentlighetsprincipen.

Boken är i första hand avsedd för studenter och för dem som i sitt arbete kommer i kontakt med medierättsliga frågor men vänder sig även till andra som vill förstå hur detta för Sverige unika regelsystem fungerar.

I denna tredje upplaga har ett särskilt kapitel om förtal och privatlivskränkningar tillkommit. Vidare har ny rättspraxis tillförts och
medielandskapets förändringar beaktats, liksom europarättens ökande betydelse för den svenska yttrandefrihetslagstiftningen.
 
  © 2017 Jure AB