Lufttransport av gods
   
 
Författare:Falkanger Thor
Titel:Lufttransport av gods
Utgivningsår:2016
Omfång:185 sid.
Förlag:Universitetsforlaget
ISBN:9788215027425
Ämnesord:Sjö- och transporträtt

Pris: 585 SEK exkl. moms
Store mengder verdifullt gods transporteres hvert år med fly - innenlands og til og fra Norge. Reglene som styrer dette, finnes i luftfartsloven fra 1993 med senere endringer, og bestemmelsene der har sin rot i en rekke internasjonale konvensjoner og protokoller som jevnlig blir oppdatert.

Boken, som henvender seg både til jurister og dem som i praksis står for organiseringen av godstransport, er den første norske fremstilling av regelverket siden 1975.
 
  © 2017 Jure AB