Sjöfartsskydd & ISPS-koden
   
 
Författare:Thomsson Peter , Widlund Mattias
Titel:Sjöfartsskydd & ISPS-koden
Upplaga:3 uppl.
Utgivningsår:2017
Omfång:252 sid.
Förlag:Jure
ISBN:9789172236776
Serie:Sjöfartens handböcker
Ämnesord:Sjö- och transporträtt , Sjöfart , Offentlig rätt

Pris: 273 SEK exkl. moms
Reglerna om sjöfartsskydd syftar till att skydda sjöfarten mot terrorism, sjöröveri och andra grova våldsbrott. Denna bok ger en bred introduktion i ämnet och belyser bland annat bestämmelsernas uppbyggnad samt olika ansvars- och befogenhetsfrågor. Även hamnskydd och användande av beväpnad säkerhetspersonal ombord behandlas.

Peter Thomsson är sjöofficer och civilekonom. Han har erfarenhet av sjöfartsskydd både nationellt och internationellt. Mattias Widlund är advokat och särskilt specialiserad på sjörätt. Han är verksam vid Skarp Stockholm Advokatbyrå AB.
 
  © 2017 Jure AB