Romersk privaträtt
   
 
Författare:Kaser Max , Knütel Rolf , Lohsse Sebastian
Titel:Romersk privaträtt
Upplaga:2 uppl.
Utgivningsår:2017
Omfång:701 sid.
Förlag:Jure
ISBN:9789172236912
Produkttyp:Inbunden
Ämnesord:Rättshistoria

Pris: 490 SEK exkl. moms
De romerska juristerna har under historiens gång beundrats inte endast för sin logiska stringens utan även för sin förmåga att knyta an till det praktiska rättslivets behov. En analys av de romerska juristernas utlåtanden kan därför ofta lära oss mer om juridisk kreativitet och skarpsinne än moderna rättsvetenskapliga monografier.

Denna lärobok betraktas idag som en klassiker, som utkommer i ständigt nya upplagor. Rolf Knütel, professor i romersk rätt vid Bonns universitet, har tillsammans med Sebastian Lohsse, professor i romersk rätt vid universitetet i Münster, tagit över ansvaret för att Kasers arbete hålls aktuellt i förhållande till såväl den romanistiska forskningen som till pågående rättsutveckling.
 
  © 2017 Jure AB