Internationell äktenskapsrätt
– En kommentar
   
 
Författare:Bergquist Ulf , Fayad Anna
Titel:Internationell äktenskapsrätt – En kommentar
Utgivningsår:2017
Omfång:320 sid.
Förlag:Wolters Kluwer Sverige
ISBN:9789139019657
Typ av verk:Lagkommentar
Ämnesord:Familjerätt , Internationell privat- och processrätt

Pris: 665 SEK exkl. moms
Denna bok är en kommentar till den svenska internationella äktenskapsrätten och behandlar de paragrafer som reglerar detta rättsområde i IÄL, NÄF, Bryssel II bis-förordningen samt Rom III-förordningen.

Nämnda lagar och förordningar täcker även andra rättsområden, till exempel den internationella föräldrarätten och den internationella bodelningsrätten. Här har dock endast de bestämmelser kommenterats som gäller den internationella äktenskapsrätten.

Boken tar bland annat upp de högaktuella frågorna om barnäktenskap och månggifte.
 
  © 2017 Jure AB