Hälso- och sjukvårdslagen
– Med kommentarer
   
 
Författare:Johnsson Lars-Åke
Titel:Hälso- och sjukvårdslagen – Med kommentarer
Upplaga:10 uppl.
Utgivningsår:2017
Omfång:348 sid.
Förlag:Wolters Kluwer Sverige
ISBN:9789139115922
Typ av verk:Lagkommentar
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 609 SEK exkl. moms
Hälso- och sjukvårdslagen kommer nu i sin tionde upplaga. I de föregående upplagorna kommenterades 1982 års hälso- och sjukvårdslag. Denna upplaga behandlar i stället den helt nya hälso- och sjukvårdslagen (2017:30), som trädde i kraft den 1 april 2017. Eftersom den nya lagen gör hänvisningar till en rad bestämmelser i bland annat patientsäkerhetslagen och patientlagen, kommenteras även dessa bestämmelser.

Hälso- och sjukvårdslagen riktar sig till jurister på hälso- och sjukvårdsområdet, men också till läkare, sjuksköterskor och andra yrkesutövare i vården. Sedan länge har boken dessutom kommit till användning vid olika utbildningar inom området.
 
  © 2017 Jure AB