Internationell kollektivavtalsreglering
– En studie i internationell privaträtt av den svenska modellen för reglering av anställningsvillkor
   
 
Författare:Sinander Erik
Titel:Internationell kollektivavtalsreglering – En studie i internationell privaträtt av den svenska modellen för reglering av anställningsvillkor
Utgivningsår:2017
Omfång:383 sid.
Förlag:Stockholms universitet
ISBN:9789176498996
Typ av verk:Akademisk avhandling
Ämnesord:Arbetsrätt , Internationell privat- och processrätt

Pris: 498 SEK exkl. moms
Denna avhandling handlar om internationaliseringen av arbetslivet och hur den påverkar den svenska modellen för reglering av anställningsvillkor genom kollektivavtal. Det är särskilt mötet mellan internationell privaträtt och den svenska modellen som undersöks.

Författarens övergripande slutsats är att den internationella privaträtten bygger på individualism och att den svenska modellen bygger på kollektivism. Denna grundläggande motsättning innebär flera juridiska problem som behandlas i avhandlingen.

Omslaget visar en bild av Grand Hôtel i Saltsjöbaden. Framför hotellet vajar några nationsflaggor. Anledningen till bildvalet är att den svenska modellen för kollektivavtalsreglering brukar kopplas samman med ”Saltsjöbadsavtalet” som slöts 1938. Flaggorna symboliserar den svenska modellens möte med den internationella privaträtten.
 
  © 2017 Jure AB