Prop. 2017/18:11 Påminnelse vid utebliven betalning av årlig avgift enligt fastighetsmäklarlagen
   
 
Titel:Prop. 2017/18:11 Påminnelse vid utebliven betalning av årlig avgift enligt fastighetsmäklarlagen
Utgivningsår:2017
Omfång:20 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201718011
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2017/18:11
Ämnesord:Fastighetsrätt

Pris: 43 SEK exkl. moms
I denna proposition lämnas förslag om införande av ett påminnelseförfarande och en påminnelseavgift vid utebliven betalning av den årliga avgift som mäklare är skyldiga att betala enligt fastighetsmäklarlagen. Syftet med förslaget är att ge Fastighetsmäklarinspektionen möjlighet att hantera de uteblivna betalningarna på ett mer ändamålsenligt sätt och skapa kostnadstäckning för myndighetens hantering av dem. Enligt den nuvarande ordningen ska en mäklares registrering återkallas utan påminnelse efter utebliven betalning.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2018.
 
  © 2017 Jure AB