Prop. 2017/18:20 Ändring i skatteavtalet mellan Sverige och Kina
   
 
Titel:Prop. 2017/18:20 Ändring i skatteavtalet mellan Sverige och Kina
Utgivningsår:2017
Omfång:14 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201718020
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2017/18:20
Ämnesord:Skatterätt

Pris: 43 SEK exkl. moms
I propositionen föreslås att riksdagen godkänner ett protokoll mellan
Sverige och Folkrepubliken Kina om ändring i avtalet den 16 maj 1986
för att undvika dubbelbeskattning och förhindra skattflykt beträffande
skatter på inkomst. Det föreslås även att riksdagen antar en lag om
ändring i lagen (1986:1027) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige
och Folkrepubliken Kina.

Ändringen innebär att länderna ömsesidigt avstår från att ta ut såväl
direkta som indirekta skatter på intäkter som förvärvas från en
avtalsslutande stat av ett företag i den andra avtalsslutande staten genom användningen av skepp eller luftfartyg i internationell trafik. Ändringen har tillkommit på begäran av Sverige sedan Kina infört mervärdesskatt vid försäljning av internationella transporttjänster.
 
  © 2017 Jure AB