Karnov 2017/18
– Svensk lagsamling med kommentarer
   
 
Titel:Karnov 2017/18 – Svensk lagsamling med kommentarer
Anmärkning:3 Volymer samt register. Teckna stående order på denna produkt. Kontakta Jure på 08-6620080 eller order@jure.se
Upplaga:22 uppl.
Utgivningsår:2017
Omfång:5300 sid.
Förlag:Karnov Group
ISBN:9789176106525
Produkttyp:Inbunden
Typ av verk:Lagkommentar
Ämnesord:Allmänna verk och samlingsverk , Förmögenhetsrätt , Offentlig rätt

Pris: 1295 SEK exkl. moms
VI KAN ERBJUDA ETT FÅTAL EXEMPLAR TILL SPECIALPRISET 5498 KR EXKL. MOMS. ORDINARIE PRIS FÖR 2017/18 ÄR 9975 KR EXKL MOMS.


Karnov bokverk 2017/18 är ett stort juridiskt uppslagsverk i vilket lagar och andra författningar kommenteras. Verket gör det möjligt att snabbt finna lösningen på juridiska frågor och problem. Kravet på effektivitet i arbetet hos domstolar och myndigheter, på advokatbyråer, inom näringslivet och i organisationsväsendet har ständigt ökat under de senaste decennierna. Karnov är avsett att täcka behovet av ett hjälpmedel som ger svar på vanliga tolknings- och tillämpningsfrågor. Är problemet av mera komplicerat slag ger Karnov upplysning om förarbeten, rättsfall, lagkommentarer eller vetenskapliga verk som bör konsulteras för vidare studier.

I årets upplaga kommenteras totalt 742 gällande författningar. Nya författningar som finns kommenterade i denna utgåva är bland andra hälso- och sjukvårdslag (2017:30), lag (2016:1145) om offentlig upphandling, skuldsaneringslag (2006:548), lag (2016:676) om skuldsanering för företagare, lag (2016:188) om patent- och marknadsdomstolar och Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/848 av den 20 maj 2015 om insolvensförfaranden.
 
  © 2017 Jure AB