Prop. 2017/18:31 Fortsatt svenskt deltagande i den militära utbildningsinsatsen i Irak
   
 
Titel:Prop. 2017/18:31 Fortsatt svenskt deltagande i den militära utbildningsinsatsen i Irak
Utgivningsår:2017
Omfång:16 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201718031
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2017/18:31
Ämnesord:Internationell rätt

Pris: 43 SEK exkl. moms
I propositionen föreslås att riksdagen medger att regeringen ställer en svensk väpnad styrka bestående av högst 70 personer till förfogande på plats i Irak till och med den 31 december 2018 för att på irakisk inbjudan delta i den militära utbildningsinsats som genomförs av den globala koalitionen mot Isil/Daesh i Irak. Om situationen så kräver ska det finnas möjlighet att utöver själva styrkebidraget tillföra en tillfällig förstärknings- och evakueringsstyrka om högst 150 personer. Det
svenska styrkebidraget ska bidra till genomförandet av
utbildningsinsatsen genom skydd och bevakning vid koalitionens
samtliga baser samt genom utbildning och rådgivning till de irakiska försvarsstyrkorna i Irak i syfte att bidra till deras förmåga att stå emot och besegra Daesh.

I propositionen redogör regeringen för situationen i Irak, inklusive säkerhetsläget, samt för Sveriges och det internationella samfundets engagemang i landet. Regeringen redogör även för insatsens folkrättsliga grund och redovisar målsättningen med det svenska bidraget, samt sina överväganden inför ett fortsatt svenskt deltagande i den globala koalitionens utbildningsinsats i Irak. Avslutningsvis redogörs för bidragets ekonomiska konsekvenser.
 
  © 2017 Jure AB